Menu Zamknij

Katecheza

Katechizacja przy Polskiej Misji Katolickiej w Recklinghausen odbywa się w zasadniczo w każdy piątek roku szkolnego. Nauczaniem religii objęte są dzieci podzielone są na cztery grupy wiekowe:
grupa dzieci przedszkolnych w wieku od 6 do 8 lat, grupa dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św., grupa dzieci pokomunijnych (czyli te dzieci, które w tym roku lub w ubiegłym przyjęły I Komunię św.), oraz grupa dzieci starszych od 12 do 14 lat.
Przy Parafii działa też Schola Dziecięca.  Próby odbywają się w piątki o godz. 17.30.
Lekcje religii jak i próby scholi mają miejsce w sali domu parafialnego parafii St. Marien przy Sedanstr. 27 (na prawo po wyjściu z kościoła).

Katechezę prowadzi ks. Wikariusz Rafał Swatek.
Kontakt: Nr tel: 02361 4069 832, e-mail: swatkin@wp.pl

 

15.11 – Bal Wszystkich Świętych w ramach zajęć szkolnych

Plan szczegółowy nauki religii w Recklinghausen

Każdy piątek miesiąca w ciągu roku szkolnego!
15.50 – 16.30 Dzieci przedszkolne (5 – 7 lat)
16.35 – 17.20 Dzieci komunijne (8 – 9 lat)
17.25-18.05 Dzieci pokomunijne (10 – 11 lat)
18.05-18.45 Dzieci starsze (12 – 14 lat)