Menu Zamknij

Katecheza

Katechizacja przy Polskiej Misji Katolickiej w Recklinghausen odbywa się w zasadniczo w każdy piątek roku szkolnego. Na razie ze względu na ograniczenia pandemiczne nauczaniem religii objęte są dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe:
grupa dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. i grupa dzieci pokomunijnych (czyli te dzieci, które w tym roku lub w ubiegłym przyjęły I Komunię św.).

UWAGA ! 
Obecnie katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, oraz dla dzieci pokomunijnych odbywa się w dużej sali Domu Katolickiego przy kościele St. Marien.

Katechezę prowadzi ks. Wikariusz Zbigniew Topolnicki
Kontakt: Nr tel: 0171 4930 087, e-mail: zbitop1@gmail.com

 

Plan szczegółowy nauki religii w Recklinghausen

Każdy piątek w ciągu roku szkolnego!

16.45 – 17.30 Dzieci komunijne (8 – 9 lat)
17.40 – 18.25 Dzieci pokomunijne (10 – 12 lat)