Menu Zamknij

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia na 28 Niedzielę Zwykłą 10.10.2021

 1. Trwa miesiąc modlitwy Różańcowej.
  We wtorek o godz. 9.45 modlitwa Różańcowa i po różańcu ok. 10.15 Msza św.

  Na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie zapraszamy w najbliższą środę 13.10.
  O godz. 18.30 Różaniec Fatimski, o 19.00 Msza święta i po Mszy świętej procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej
    przy śpiewie pieśni „Z dalekiej Fatimy”.

  – W piątek o 18.30 Modlitwa Różańcowa i o 19.00 Msza św. 

 2. Obchodzimy dzisiaj XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się !.”
  Wydarzenie to ma wymiar duchowy jak i charytatywny. We wszystkich kościołach w Polsce i w Polskich Misjach Katolickich na świecie odbywa się dzisiaj zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży
  z niezamożnych rodzin prowadzona przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.
  Również my dzisiaj przy wyjściu z kościoła do koszyczków tam ustawionych mamy możliwość wsparcia swoim „groszem” to piękne dzieło. Bóg zapłać za wszystkie złożone dzisiaj ofiary.

 3. W następnym tygodniu Msze święte niedzielne będą sprawowane:
  w sobotę 16.10:
                                                           – w Coesfeld o godz. 18.30          
  w niedzielę 17.10:
                                                           –  w Marl o godz. 8.30
                                                           –  w Recklinghausen o godz.  30, 12.30 i 18.30

 4. Z racji trwających ferii jesiennych następna katecheza dla dzieci odbędzie się 29.10.

 5. Wszystkich, którzy pragną przygotować się w naszej Misji do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania prosimy zgłaszać się telefonicznie do biura parafialnego lub do księży podając swoje dane kontaktowe.
  Zasadniczo dolna granica wieku dla kandydatów to ukończony 15 rok życia.

 6. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć kalendarz na 2022 rok wydany przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej.
  Kalendarz jest opatrzony pięknymi mało znanymi zdjęciami nowego błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Cena kalendarza jak w ubiegłych latach wynosi 5
  € i ta kwota w całości jest przeznaczona dla inicjatyw związanych z dziećmi i młodzieżą podejmowanych w Polskim Domu CONCORDIA.

 7. Jest także do nabycia nowy październikowy Nowy numer „Naszego Słowa”.

 8. Od kilku już lat jest znana w naszej parafii akcja: „Paczka od św. Mikołaja”, której inicjatorem jest Pan Wojciech Kasperlik z Bielefeld. Akcja ma na celu ufundowanie paczki dla konkretnego dziecka z Domu dziecka w Polsce w odpowiedzi na list, który piszą te dzieci do św. Mikołaja – co chciałyby od Niego dostać. Wiele osób z naszej Parafii chętnie wspierało tę akcję, dlatego po Mszy świętej przy wyjściu z kościoła można zabrać ulotkę z wszelkimi potrzebnymi informacjami na ten temat.

____________________________________________________

Podczas całej liturgii mamy obowiązek zakrywać usta i nos przez noszenie maseczki medycznej !!!
Nie ma obowiązku zapisu na niedzielne msze święte.

____________________________________________________

PORZĄDEK  PRZYJMOWANIA  KOMUNII  ŚW.  pozostaje bez zmian:
– Komunię świętą w czasie Mszy św. możemy przyjąć na dwa sposoby:
Najpierw podchodzą osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę w pozycji stojącej.
Następnie po chwili przerwy na dezynfekcje rąk przez kapłana – w taki sam sposób podchodzą osoby, które mają pragnienie przyjęcia Komunii św. bezpośrednio do ust. Mogą to uczynić w pozycji stojącej lub klękając bezpośrednio przed kapłanem rozdającym Komunię św.