Menu Zamknij

Spowiedź święta

„Wszyscy ludzie, a wśród nich chrześcijanie popełniają grzechy i przeżywają poczucie winy, gdyż trudno człowiekowi nawet po chrzcie św. ustrzec się zła moralnego”. „Nie ma ludzi niewinnych” A. Camus

„Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy” (1J, 1,8)

Objawienie Boże mówi nam, że Bóg troszczy się o ludzi, zwłaszcza tych słabych i pokrzywdzonach. Każde wykroczenie więc przeciwko człowiekowi jest więc i występkiem wobec wspólnego Ojca, który chce, by między Jego dziećmi panowały pokój, prawo i miłość. Dlatego żada On, by ludzie odwrócili się od wszelkiego grzechu i zła. Nawracając się, spotykamy miłosiernego Boga, który przebacza i pragnie, byśmy i my przebaczali innym. O tym mówi prośba Jezusa w „Modlitwie Pańskiej”: …. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa władzę odpuszczania grzechów. Przez spowiedź św. Kościół ukazuje każdemu człowiekowi, który pragnie się nawrócić i na nowo żyć w miłości Bożej, że Bóg ci przebacza, Bóg sprawia, iż znowu jesteś żywym członkiem Jego Kościoła, Bóg jedna cię ze wszystkimi wiernymi we wspólnocie Kościoła.

Sakrament pojednania i pokuty udzielany jest w parafii zawsze co najmniej pół godziny przed każdą Mszą św. oraz w niedzielę i święta również w trakcie Mszy św. W czasie rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych podawane są dodatkowe terminy spowiedzi św.